Från sockerrör till en flaska!

Ta en titt in i världen av miljömässigt hållbar plast

Vad är biobaserad past?

Vad är biobaserad past?

“Traditionellt är den plast (polyeten) som används för förpackning och flaskor tillverkad av petroleum. För detta ändamål raffineras petroleumen successivt till nafta och sen till eten. Produktionen av petroleum och bearbetning till plast kostar energi, är känslig för miljöförorening och producerar mycket koldioxid. Den senare bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Du kan också använda etanol för att producera eten. Detta råmaterial uppstår till exempel när du använder jordbruksprodukter som sockerrör. Du kan då göra plast från den formen av etanol, den har exakt samma sammansättning och kvalitet som plast gjord av petroleum. Hållbar, ej nedbrytbar i naturen, men utmärkt att återvinna! Den stora fördelen med biobaserad plast jämfört med traditionell plast är att den ger betydligt mindre koldioxid (CO2). I själva verket hävdar en viktig producent att om du ingår odling av sockerrör, producerar 1 ton biobaserad plast mer än dubbelt så mycket CO2 från atmosfären. “Vi tror att om du vill bidra till en bättre miljö, skall du välja en biobaserad flaska!

Ta en titt på vår sökande efter en hållbar biobaserad flaska!

Se här

Våra biobaserade produkter

Biobased 330 ml

Offerte

Biobased 500ml

Offerte

Biobased 750ml

Offerte