Vem vi är:

Vi är Eurobottle

Sedan 1994 har Eurobottle utvecklat och producerat sportflaskor. Vi tillverkar och trycker årligen miljontals flaskor för kunder över hela världen. Eurobottle levererar till alla områden inom sport, sportklubbar och event företag. Omsorgen av vår miljö är extremt viktigt för Eurobottle vilket vi bla visar genom att vi erbjuder biobaserat material i våra flaskor. För att understryka vårt åttagande har Eurobottle som första företag utvecklat flaskor the first true biobased sports bottle in the world! Samtliga flaskor från Eurobottle är givetvis 100% återvinningsbara. Med dessa innovationer fortsätter vi att bygga en cirkulär ekonomi där vi strävar efter att reducera användingen av råmaterial, och begränsa användingen av råmaterial, arbeta för recykling och begränsa produktionsspill. Genom det begränsar vi miljöpåverkan av vår aktivitet.

100% Holländsk produktion och kvaitet

Certifikat

Alla flaskor inkl korkar samt hela produktionsprocessen är livsmedelscertifierad. Med det menas att materialet i flaskorna samt hela processen är godkänd för kontakt med livsmedel. Det finns ingen migration av farliga eller ohälsosamma substanser mellan flaskan och dess innehåll. Vi producerar helt i linje med Europeiska lagar och förordningar. Givetvis testat produkterna och processen löpande. Eurobottle arbetar efter ISO9001 och ISO22000 certifikat.

 

ISO 22000

Att erbjuda förpackning för att skydda dryck och livsmedel är någonting som vi tar välidgt alvarligt på . Formen, färgen, måtten och förseglingen av din förpackning är av högsta kvalitet.  Och – minst lika viktigt är – vår tillverkning sker i en ren och säker miljö. Vidare är alla material vi använder i linje med de senaste reglerna vad avser lagstiftnign och bestämmelser som gälelr kontakt med livsmedel.  Lloyds Register har certifierat oss i enlighet med ISO 22000 standard sen.  Klicka här för vårt cert ISO22000

 

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitets hantering. Vi har även här varit certifierade av Lloyds Register sen 2005.  Genomde tta kan vi ge våra kudner den trygghet som krävs för att vi skall kunna möta våra kunders krav ochd e legala krav som gäller. Vi vill understryka “ pemanent” då marknader, lagstiftning och våra kunders krav kan förändras över tiden.

Biobaserade material är framtiden!

Styr på rätt håll!

“Vår historia börjar i södra Brasilien. Ca  300 mil söder om Amazons regnskogar finns stora socker rörs plantager. Socker rör hard en egenskapen att den, likt bamby, växer väldigt hard. Dessutom binder den stora volymer CO2 från luften och O2 går åter till naturen , som givetvs vi alla tjänar på. När sockerrörs plantorna skördas can stora mängder vatten utvinnas ur växterna. Ethanol kan då produceras från detta vatten genom en industri process och polyethylene kan skapas från ethanol. Grön polyethylene. Denna Gröna polyethylene kommer sen till vår fabrik i Dronten, Nederländerna, där vi producerar våra bioflaskor från denna Gröna PE!

Vi tror att även du som kund vill bidra till en bättre miljö genom dina köpbeslut, nu genom att erbjuda en biobaserad flaska. Den stora fördelen gällande användningen av biobaserade plastprodukter i jämförelse med traditional plast är att den producerar betydligt mycket mindre koldioxid (CO2).